Kazalniki kakovosti

Področje kakovosti in varnosti je v Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) opredeljeno v III. poglavju 23. člena tega poglavja in opredeljuje naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti.

V Lekarni v Europarku zagotavljamo kakovost in varnost storitev z izvajanjem naslednjih aktivnosti:

 • spremljamo in vrednotimo kazalnike kakovosti ter sprejemamo ustrezne ukrepe za izboljševanje kakovosti in varnosti
 • izvajamo periodične interne strokovne nadzore
 • načrtujemo, spremljamo in beležimo usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
 • spremljamo in beležimo neželene učinke zdravil in jih poročamo na JAZMP
 • periodično izvajamo meritve in kontrole merilne in delovne opreme
 • spremljamo kazalnike zadovoljstva pacientov
 • v skladu z dobro lekarniško prakso skrbimo za strokovno shranjevanja izdelkov
 • sprejemamo zdravila s pretečenim rokom uporabe med celotnim odpiralnim časom lekarne in poskrbimo za njihovo strokovno uničenje
 • spremljamo odpoklice zdravil, medicinski pripomočkov, živil in kozmetike
 • nadzorujemo roke uporabe vseh izdelkov in o tem vodimo evidence
 • zdravila in medicinske pripomočke nabavljamo le pri registriranih veledrogerijah
 • izvajamo aktivnosti za preverjanje avtentičnosti zdravil in obravnavamo zdravila z alarmom

V Lekarni v Europarku je shranjena vsa dokumentacija v zvezi s spremljanjem kakovosti in varnosti v lekarni.

 

Koristni nasveti

Glas - mala beseda z velikim pomenom

Naš glas predstavlja eno najpomembnejših povezav z zunanjim svetom.

Zaščita pred soncem

V vročih poletnih dneh, ko smo izpostavljeni močnejšemu UV sevanju, moramo naši koži posvetiti še večjo skrb in nego.

Kako zmanjšamo možnost okužbe?

V zimskih dneh na nas pogosto prežijo različni mikroorganizmi, ki nas poskušajo ovirati in upočasnjevati pri uresničevanju naših vsakdanjih želja in ciljev.